Gsm: +32 (0) 476 771 878                         Email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Tolken:

Het proces van begrijpen en analyseren van een mondelinge boodschap in een taal (de brontaal) om die dan, hetzij consecutief of simultaan, getrouw en accuraat qua inhoud en bedoeling mondeling over te brengen in een andere taal (de doeltaal).

Consecutief tolken:

De complexe tolkactiviteit waarin de tolk naar een mondelinge boodschap van variërende lengte in een taal luistert, de boodschap analyseert, begrijpt, onthoudt –eventueel met de ondersteuning van notities- om ze dan vervolgens getrouw en accuraat qua inhoud, vorm en bedoeling weer te geven in de andere taal.

Gesprekstolken:

Het consecutief tolken van een gesprek of relatief korte interventies tussen sprekers die mekaars taal niet begrijpen.

Simultaan tolken:

De complexe tolkactiviteit waarin de tolk via de koptelefoon naar een mondelinge boodschap in een taal luistert, de boodschap analyseert, begrijpt, onthoudt en ze quasi tegelijkertijd getrouw en accuraat qua inhoud, vorm en bedoeling via de microfoon weergeeft in de andere taal.

Fluistertolken:

Is simultaan tolken zonder gebruik van hulpmiddelen, al fluisterend sotto voce ( met een zachte, ingehouden stem) voor één of hoogstens enkele gebruikers.

Persoonlijk tolken:

Hier is de tolk aanwezig in persoon bij het gesprek of in de simultaankabine en verzorgt meestal consecutief, maar ook soms via fluistertolken, de communicatie tussen twee of meer sprekers die mekaars taal niet begrijpen.

Telefoontolken:

Hier is de tolk niet direct persoonlijk aanwezig bij de gesprekspartners maar tolk consecutief via de telefoon, hetzij in een speciaal daarvoor uitgeruste dienst of via een privé toestel, beurtelings en in beide richtingen de communicatie tussen de sprekers die mekaars taal niet begrijpen.

Videofoontolken:

Dit is een hybride vorm van video- en telefoontolken waarin de tolk niet direct persoonlijk aanwezig is bij de gesprekspartners maar de communicatie tussen sprekers die mekaars taal niet begrijpen consecutief of simultaan tolkt, met gebruik van beeld en klant vanuit een daarvoor speciaal uitgeruste dienst –de zender- naar één of meerdere andere gelijkaardig uitgeruste diensten of personen –de ontvanger.

Relais-tolken:

Is tolken uit een taal in een andere taal maar via een derde gemeenschappelijke taal tussen tolken onderling, bijvoorbeeld uit het Swahili via het Frans in het Nederlands etc.

Triade:

De typische communicatiesituatie van het gesprekstolken waarbij de tolk de communicatie tussen een dienstverlener en een klant mogelijk maakt door voor de gepsrekspartners de boodschap uit de brontaal in de doeltaal over te brengen en door communicatietechnieken het gesprek zo efficiënt en optimaal mogelijk voor de betrokkenen te laten verlopen.

Tags: vertalen, translingua, tolk