Vertaling van technische teksten:


Technische teksten waarin veel gebruik wordt gemaakt van een bepaalde vakterminologie, worden vertaald door vertalers met specifieke kennis van het betreffende domein. Dit garandeert een nauwkeurige en correcte vertaling.

Technisch vertaalbureau

Als technisch vertaalbureau heeft Translingua meer dan 15 jaar ervaring in vertalingen B2B. Onze klanten komen onder meer uit de Bouw, IT,  (petro)chemische, medische, ingenieurs- en (elektro)technische sector. Deze sectoren zijn gebonden aan bepaalde terminologieën en vaktaal. Onze technisch vertalers hebben naast hun kwalificatie ook affiniteit en kennis van het betreffende domein. De combinatie van deze vaardigheden leidt steeds tot een accurate en correcte vertaling. Voorbeelden van documenten die wij vertalen: (technische) handleidingen, beleidsdocumenten, contracten, voorschriften en verslagen.

 

Als u een technische tekst hebt die vertaald moet worden van bijvoorbeeld het Nederlands naar het Engels of Frans, dient u best contact op te nemen met een technisch vertaalbureau.

Wat betekent technisch vertaalbureau? Een vertaalbureau dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van vertalingen van technische teksten. Onze technische vertalers van het Nederlands naar het Frans hebben jarenlang ervaring met het vertalen van technische teksten. Deze vertalers kennen het vakjargon en de precieze betekenis van elke technische term in de doeltaal. Werken met onze gespecialiseerde vertaler in technische teksten zorgt ervoor dat de vertaling van uw handleiding, brochure, veiligheidsinstructies of eender welke technische tekst voor alle medewerkers toegankelijk blijft. Zelfs collega’s die u tijdelijk komen versterken zullen deze technische vertalingen perfect begrijpen omdat de terminologie die onze technische vertalers gebruiken zijn in uw sector al gebruikt.

Vertaling van Industrieteksten:

Scheepvaart

Chemie

Bouw

Architectuur

Metaal

Automobielindustrie

enz.

Vertaling van Geneeskunde en Farmacie teskten:

Medische rapporten

Medicatie bijsluiters

Doktersverslagen

Vertaling van Informatica teksten:

IT

ICT

Software

Website

Telecommunicatie

enz.

Vertaling van Mediateksten:

Ondertiteling

Nieuwstekst

Reportage

enz.